De website mijnstadmijndorp.nl op een iPad

HCO Mijn Stad Mijn Dorp

Een sterke digitale beleving van Overijssel's cultureel erfgoed

Om de talloze historische foto’s, films en verhalen toegankelijk te maken voor het grote publiek startte het Historisch Centrum Overijssel de community website MijnStadMijnDorp. Verenigingen, organisaties en particulieren kunnen nu hun historische (beeld)materiaal online delen. Met SchaapOntwerpers realiseerden wij diverse functionele verbeteringen in de Drupal website en werd een re-design doorgevoerd voor een veel sterkere beleving van het prachtig cultureel erfgoed geplaatst door de deelnemers.

De uitdaging

Verborgen schatten boven water krijgen, dat is waar MijnStadMijnDorp voor staat. LimoenGroen en SchaapOntwerpers zijn gezamenlijk gaan brainstormen over wat er beter kon aan de bestaande opzet van MijnStadMijnDorp. Terug naar de essentie, waarvoor bestaat de site, waarom moet men er überhaupt gaan kijken. Eigenlijk niet moeilijk om te bedenken. MijnStadMijnDorp huisvest een schat aan bijzonder beeldmateriaal en unieke verhalen. Alleen waren die moeilijk te spotten en niet altijd prettig en makkelijk aan de bezoeker getoond. Een betere vindbaarheid en presentatie van het materiaal werd een prioriteit. Je moet lekker kunnen gaan kijken, lezen en bladeren. Daarnaast moet het makkelijk worden content te plaatsen, als als organisatie, maar ook als individu. Met als nieuwe toevoeging het thematisch kunnen bundelen en het kunnen leggen van verbanden tussen de items willen we de gebruiker een breder beeld kunnen schetsen van onderwerpen en verleiden om nog meer content te bekijken.

 

MijnStadMijnDorp website op een tablet

 

Gebruikers centraal

SchaapOntwerpers maakte de schematische opzet van een aantal cruciale pagina’s. Bladeren, zoeken en vooral een betere beleving van het beeldmateriaal waren hierbij uitgangspunt. Wireframes en het eerste visueel ontwerp werden in gezamenlijke sessies met de stakeholders gepresenteerd en besproken. Feedback van alle stakeholders van het Historisch Centrum Overijssel was van doorslaggevend belang. Ook de historische verenigingen en de betrokken inhoudsdeskundigen kregen inspraak en konden hun belangen inbrengen.

Wireframe van de homepage van de MijnStadMijnDorp website

Agile Scrum

Ook in dit project werd fysiek op één locatie zodat Agile Scrum beslissingen direct en snel kunnen worden genomen én geïmplementeerd. Zo kunnen ontwerp en technische realisatie elkaar ondersteunen en versterken.

Overleg over het ontwerp van de MijnStadMijnDorp website MijnStadMijnDorp website ontwerpen aan de muur opgehangen 

Resultaat

Een fris, mooi en vooral op de gebruikersgroepen toegespitste community website pronkt nu onder de vlag van Historisch Centrum Overijssel. Hierbij worden zowel bezoekers die willen bladeren en onderzoekers die op details willen zoeken nog beter bedient. De usability voor de gebruikers is verbeterd en de invoer van nieuwe items is nog eenvoudiger. Het nieuwe design van thema pagina’s en de bestaande groepen pagina’s resulteert in overzichtelijk showcases van het prachtige materiaal.

We hebben het nieuwe MijnStadMijnDorp losgelaten in de wereld. Het is aan de leden en bezoekers om de verborgen parels uit de zolderkamers en vergeten archieven met de wereld te delen!

 

UPDATE November 2019 — In 2019 heeft Historisch Centrum Overijssel besloten om MijnStadMijnDorp opnieuw te laten ontwikkelen. De hier getoonde website staat niet meer live. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds trots zijn op het resultaat en dat wij veel ervaring hebben met de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed en digitale archieven uit diverse bronnen en databases. 

 

 

De grote kracht van samenwerken met LimoenGroen en SchaapOntwerpers ligt in de aandacht die zij besteden aan het formuleren van de juiste wensen met de stakeholders. De extra tijd die hiervoor nodig is, wordt dubbel en dwars terugverdiend in snelheid en een prachtig en effectief resultaat.

Bert Nielsen van het Historisch Centrum Overijssel
Bert Nielsen
ICT Specialist, Opdrachtgever Historisch Centrum Overijssel