IUCN vlinder op bloem

IUCN website wordt gebruiksvriendelijk en efficiënt

Betere functionaliteiten en een duidelijkere boodschap is de basis voor een nieuw visueel ontwerp en aansluiting bij het internationaal gebruikte Drupal CMS. 

Natuurorganisatie IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature. IUCN.nl maakte gebruik van hetzelfde CMS en back-end functionaliteit als de internationale website, IUCN.org. Toen die een redesign kreeg, was dat de aanleiding voor IUCN.nl om de website compleet te herzien en te realiseren in Drupal. Zowel visueel als functioneel is de website vernieuwd. 

IUCN NL werkt met groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de economie en maatschappelijk welzijn.

De vraag

De internationale website van de moederorganisatie waarop de Nederlandse tak meelift is te groots, te ingewikkeld en de propositie komt niet voldoende naar voren. IUCN NL meldde zich daarom met de volgende vraag: ontwerp en realiseer een nieuwe website voor IUCN.nl die qua functionaliteit beter aansluit bij de wensen van de Nederlandse organisatie en die beter de boodschap naar voren brengt. Om zo efficiënt mogelijk te werken is de bestaande sitestructuur van IUCN.org als basis gebruikt voor het interactie-ontwerp.

Doel van de website

De kracht van IUCN NL is hun netwerk. Dagelijks is IUCN NL bezig met het samenbrengen van partners: groene organisaties (in Nederland én in ontwikkelingslanden)  bedrijven, overheden, en wetenschappers. Voor al deze partijen voegt IUCN NL waarde toe door kennis aan te bieden en bruggen te bouwen. Op de site moet duidelijk zijn dat zij dit bij IUCN NL kunnen vinden. 

De oplossing

Uit de briefing bleek dat de verbeterpunten qua gebruikersgemak en conversie vooral op communicatief vlak behaald konden worden. Met PuurPXL hebben we met workshops een heldere scope voor visueel ontwerp en technische realisatie uitgewerkt. Hierop is de nieuwe websitestructuur bedacht en is de realisatie met de Agile Scrum methode uitgevoerd om de beschikbare tijd in het project zo efficiënt en effectief mogelijk te besteden. Hierdoor is het beschikbare budget besteed aan de zaken die het meeste bijdragen aan de doelen van IUCN NL.   IUCN website op desktop scherm, tablet en mobiele telefoon

Het resultaat

Op basis van de nieuwe huisstijl die al eerder werd ontwikkeld heeft de website een nieuwe look & feel gekregen. De gebruiker, van welke doelgroep ook, kan nu gemakkelijk haar weg vinden op de website, door een versimpelde structuur gebaseerd op thema’s en duidelijke hiërarchie in de site-onderdelen. De successen die IUCN NL heeft geboekt hebben op de nieuwe website bijvoorbeeld een prominente plek gekregen. Zo ziet een bezoeker in concrete succesverhalen terug hoe IUCN NL bijdraagt aan praktische oplossingen voor een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.

Ga naar IUCN.nl

Een nieuwe site bouwen kan erg stressvol zijn, maar ik heb me geen moment druk gemaakt. En dat is mede te danken aan de relaxte, flexibele en meedenkende houding van LimoenGroen.

Gemma Span van IUCN
Gemma Span
Communications Officer IUCN