Een A-status voor het Dashboard DigiToegankelijk

Blog
Publicatiedatum:

Hoe we het Dashboard volledig digitaal toegankelijk hebben gebouwd.

Overheidsorganisaties zijn volgens het Besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht om hun websites en apps digitaal toegankelijk te maken en te houden. Dit geldt dus ook voor het Dashboard DigiToegankelijk, wat LimoenGroen ontwikkelde in opdracht van ICTU. De website is twee keer getoetst door Swink en in beide gevallen voldeed het Dashboard volledig aan WCAG 2.1 AA. Hierdoor kreeg het Dashboard een A-status. Hoe pakten we dit aan?

Toegankelijkheidspunten signaleren in designfase

Voordat de bouw startte, werd het design door het gehele team geëvalueerd. Elementen die de toegankelijkheid in gevaar konden brengen, werden in een vroeg stadium gesignaleerd. Samen met de designer werkten we naar een mooi ontwerp: visueel aantrekkelijk in rijkshuisstijl, maar wel toegankelijk. 

Bouwen met het oog op toegankelijkheid

Bij de start van de bouw hebben we alle functionaliteiten in kaart gebracht. Voor elke functionaliteit hebben we niet alleen vastgesteld hoe het technisch gebouwd moest worden, maar ook wat voor invloed de technische architectuur zou kunnen hebben op de toegankelijkheid. Voordat we een technische oplossingsrichting gingen bouwen, brachten we eerst uitgebreid in kaart of de aanpak wel toegankelijk opgeleverd kon worden. Indien dit niet het geval was, deden we direct onderzoek naar een andere opties. Hiermee voorkwamen we dat we achteraf functionaliteiten moesten herbouwen om deze alsnog digitaal toegankelijk te maken. 

Testen, testen, blijven testen

Gedurende het proces kunnen er altijd onverwacht toegankelijkheidsfouten ontstaan die opgelost moeten worden. Het blijft immers mensenwerk. Om niet achteraf voor grote verrassingen te staan, bleven we tussentijds testen op toegankelijkheid. Bij elke functionaliteit die we ontwikkelden, maakten we een taakje aan met "testen op toegankelijkheid". Met deze taak reserveerden we voldoende tijd om naast de snelle automatische tests ook uitgebreid handmatig te testen.

Meer mensen weten meer dan een

Het team binnen LimoenGroen is goed op de hoogte van WCAG 2.1 AA. Het is ook fijn om kennis te delen met en vragen te stellen aan mensen buiten het team. Gedurende de bouw verzamelden we diverse vragen. Vragen over punten waarvan we een vermoeden hadden dat ze voor meerdere interpretaties vatbaar zijn of waar we graag bevestiging wilden of de gekozen oplossingsrichting correct was. Om antwoord te krijgen op onze vragen, konden we tussentijds een beroep doen op Jules Ernst, die nauw betrokken is bij het Dashboard. Ook planden we vlak voor de audit een vooronderzoek met de auditeur van Swink om de vragen voor te leggen en te bediscussiëren, zodat we van tevoren op één lijn zouden zitten. Dit gaf een duidelijk beeld van wat in orde was en wat we voor de audit nog moesten verbeteren.

Kortom, wat willen wij meegeven

Voorkomen is beter dan genezen. Mogelijke toegankelijkheidsfouten moeten in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht worden, zowel in de designfase als in de bouwfase. Toch kunnen deze fouten er onbewust insluipen. Blijf daarom constant testen, zowel automatisch als manueel. En tot slot, durf te vragen! Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan of twijfel je aan een oplossingsrichting?  Er zijn veel mensen die bereid zijn om mee te denken. Dit kan een collega zijn, de auditeur of zelfs een conculega. Met z'n allen willen we tenslotte het doel bereiken om zoveel mogelijk websites digitaal toegankelijk te maken.

Wil jij ook een digitaal toegankelijk platform?

LimoenGroen maakt websites en digitale toepassingen die iedereen kan gebruiken, ongeacht lichamelijke of technische beperking. Wil je weten hoe de digitale toegankelijkheid van jouw website kan worden verbeterd? Stuur een bericht naar hallo@limoengroen.nl en we praten je graag vrijblijvend bij.

Marloes Bosch Front-end ontwikkelaar, Accessibility expert
Marloes Bosch