The Myths, Musts and Migraines of Migrations

Blog
Publicatiedatum:

Hoe je een content migratie naar Drupal goed uitvoert

Bij veel nieuwbouwprojecten is er sprake van een bestaande online presence; een website die al jaren draait en die veel waardevolle content bevat dat niet verloren mag gaan. Vaak is deze bestaande website in een ander systeem dan Drupal gebouwd. In dat geval is een datamigratie onvermijdelijk. Op DrupalJam 2018 liet Marc van Gend zien hoe het Migrate systeem van Drupal uitkomst biedt, in migraties van niet-Drupal naar Drupal versie 8.

Migraties zijn complex. Je krijgt te maken met verschillende bronformaten zoals files en databases. Er zijn afhankelijkheden en referenties tussen verschillende soorten content. Vervuilde, incomplete of inconsistente data is meer regel dan uitzondering. Oude data moet "gemasseerd" worden tot het in het nieuwe formaat past. Een succesvolle migratie is echter niet alleen afhankelijk van de techniek, maar ook van goede samenwerking met de klant en doordachte inpassing binnen de rest van het project.

Marc besprak op DrupalJam wat erbij komt kijken om een migratietraject goed uit te voeren. Organisatorisch moet hier het nodige voor gebeuren waar Marc uit ervaring de belangrijke aandachtspunten de revue laat passeren. Ook de technische kant van de migratie kwam aan bod: Het Migrate systeem in Drupal 8 core en de contrib modules die je daaraan wil toevoegen in migraties van niet-Drupal systemen naar Drupal 8. Vanuit het globale overzicht van de source-process-destination flow dalen we af naar de details: Hoe definieer je een migratie in YAML files? Hoe koppel je de gemigreerde data? Hoe past de migratie in de rest van het ontwikkelproces? Hoe schrijf je custom migrate plugins?

Om data te kunnen migeren van bestaand systeem naar een nieuwe Drupal implementatie, is de Migrate API een onmisbaar stuk gereedschap. Daarnaast heb je de Migrate Plus en Migrate Tools modules ook nodig. Voor meer technische verdieping is deze blogpost de moeite waard. De presentatie van Marc vind je hier.

Maakt jouw organisatie gebruik van Drupal of ga je dit doen en komt daar content migratie bij kijken? Wij denken graag mee. Stuur ons een bericht op hallo@limoengroen.nl of bel +31 20 - 737 1880.