Winkelpromenade met fietsers en mensen

G32 stedennetwerk

Online inhaalslag voor belangenorganisatie G32

Het G32-stedennetwerk behartigt de gezamenlijke belangen van de G32-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De website, vooral ingezet voor kennisdeling, was oud en voldeed niet meer. LimoenGroen en SchaapOntwerpers vernieuwden het ontwerp en de website waar een sterkere merkbeleving, goede content en een betere structuur centraal staan.

Het G32-stedennetwerk is het netwerk van 38 (middel)grote steden, met als doel de gezamenlijke belangen te behartigen ten opzichte van de landelijke politiek. Dit gebeurt op de beleidsthema’s Sociaal, Economisch en Fysiek met elk een eigen werkprogramma. Daarnaast heeft het G32-stedennetwerk ook een belangrijke rol waar het gaat om kennisuitwisseling. Het netwerk biedt een breed platform voor kennisuitwisseling tussen de steden onderling en geeft ruimte aan kennisdeling met partners op de diverse beleidsterreinen van het netwerk. Het stedennetwerk zoekt zowel in de belangenbehartiging als in de kennisuitwisseling samenwerking met andere partijen, zoals de VNG, de G40, het IPO en Platform31.

Uitdaging

De oude website moest op alle fronten worden vernieuwd: technisch, visueel en op het gebied van content. Er was een grote behoefte aan een stabiele, flexibele en makkelijk onderhoudbare website die snel en zonder grote inspanningen aangepast kon worden aan nieuwe inzichten.

Resultaat

Een website waar de G32 organisatie mee vooruit kan en die werkt ongeacht beperking of apparaat was een absolute must. Het aanpassen van content kan tegenwoordig door het gebruik van Drupal als content management systeem snel en gemakkelijk. Het flexibele open source framework stelt organisaties daarnaast in staat om de website relatief snel aan te passen aan nieuw wensen en ambities. G32 herkent in LimoenGroen de proactieve houding die zij zelf ook heeft ten aanzien van samenwerken en innovatie. Bekijk hier de website zelf!

 

G32 website op verschillende schermen en apparaten

 

De website van het Stedennetwerk G32 was toe aan een stevige opfrisbeurt, zowel qua beeld als techniek. LimoenGroen en SchaapOntwerpers hebben ons daarbij prima geholpen. Binnen een strak tijdspad is de vernieuwde website ontwikkeld. Er is meer ruimte voor beeld en de mogelijkheden zijn enorm verbeterd. Met de nieuwe website is de G32 weer helemaal bij de tijd.

Gerard Hendriksma
Gerard Hendriksma
Secretaris Stedennetwerk G32