NHG-TriageWijzer

Project

Online TriageWijzer van het Nederlands Huistartsen Genootschap helpt huisartsen met spoedsituaties en zorgadviezen.

De NHG-TriageWijzer helpt huisartsen bij het inschatten van eventuele spoedsituaties en het geven van zorgadviezen. Recent werd deze toegevoegd aan de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het ontwerp is gebaseerd op de fysieke klapper uit de praktijk en is nu volledig digitaal toegankelijk raadpleegbaar. 

De NHG-TriageWijzer is van oudsher een ringband en een CD-ROM applicatie die de ruim 26.000 doktersassistenten en huisartsen helpen bij het triageren van de zorgvraag van de patiënt als deze de huisarts belt. Het is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard, NHG-Richtlijnen en inzichten rondom triage en spoedbehandeling bij de huisarts en speciaal geschreven voor gebruik in de huisartsenpraktijk. PUURPXL ontwierp de online variant op basis van de bestaande NHG-TriageWijzer. LimoenGroen implementeerde het in Drupal, volledig  digitaal toegankelijk en responsive.

Aanleiding

De inhoud van de NHG-TriageWijzer is onlangs vernieuwd (versie 2020). Dat was de aanleiding om de stand alone versie over te zetten naar online en na te denken over het gedrag van deze belangrijke tool op verschillende situaties en apparaten. 

Van CD-rom naar website

De digitale NHG-TriageWijzer bevat alle ingangsklachten, triagecriteria en urgentie categorieën gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard, richtlijnen en inzichten rondom triage en spoedbehandeling bij de huisarts. De NHG-TriageWijzer is met een abonnement, via een login te raadplegen. De redactie kan via het CMS de NHG-TriageWijzer continu aanpassen en actueel houden. 

Tot 2018 waren de papieren versie en de CD-ROM het uitgangspunt. Het Nederlands Huistartsen Genootschap is met een digital first benadering overgestapt op online. Zo ging het branche magazine Huisarts & Wetenschap in 2018 over op online en werden de NHG-Richtlijnen in 2019 overgezet. De online NHG-TriageWijzer zal continu bijgewerkt worden en als bronbestand gaan dienen voor de papieren versie.  Het inzetten van webservices om de content naar de uitgeverij te pushen en om koppelingen met Huisart Informatie Systemen mogelijk te maken staan nog op de roadmap.

Design 

Het interactie en visueel ontwerp werd uitgewerkt op basis van onderzoek dat NHG zelf had gedaan. Het gebruik van de NHG-TriageWijzer in spoedsituaties en de voor de gebruikers herkenbare opmaak werden zoveel mogelijk intact gelaten. De nieuwe structuur werd bij gebruikers getest en werd de website vraaggestuurd (outside in) ingericht.

Drupal

De website en het ledenportaal is gerealiseerd in Drupal 8. Op basis van (binnen het NHG) bekende en bewezen systemen en met hergebruik van de voor NHG-Richtlijnen ontwikkelde functionaliteiten (Drupal, thema’s e.d.) Er werd een redactionele slag gemaakt met een nieuwe rechtenstructuur en het centraliseren van content als belangrijkste uitgangspunten. Het filteren en doorzoeken van content is nu een stuk sneller en gemakkelijker. Met de komst van Drupal versie 9, is het CMS zo ingericht dat een upgrade naar de nieuwe versie snel kan worden uitgevoerd. 

Realisatie: Agile Scrum

Wij werken Agile Scrum, met een fixed budget (en fixed deadline) met een flexibele scope op basis van gezamenlijk te bepalen toegevoegde waarde. Over detailinvulling van de functionaliteit wordt tijdens het project overleg gevoerd. Zo wordt efficiënt aandacht besteed aan zaken die actueel en relevant zijn. In een vroeg stadium verkrijgen we met elkaar duidelijkheid over complexe en uitdagende zaken (waaronder koppelingen). Er is tevens ruimte voor wijzigingen, nieuwe inzichten en rework om onderdelen uitgebreid of juist minder uitgebreid te realiseren.

LimoenGroen en PUURPXL

LimoenGroen en PUURPXL realiseren digitale platformen voor diverse brancheorganisaties en ledenverenigingen waaronder Veilig Verkeer Nederland, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Wij vinden dat het internet open moet zijn voor iedereen. Alles wat wij maken moet makkelijk en aangenaam zijn. Dat doen wij uitsluitend met inzichten van mensen en data, niet omdat onze klanten dat willen. We halen alles uit elke euro, nu en als het staat. Daarmee kunnen we meer doen voor je doelstellingen.

Meer informatie?

Wij helpen met het realiseren van online doelstellingen en het delen van kennis via digitale platformen. Wij hebben ervaring met het ontsluiten van medische richtlijnen en expert content. Voor meer informatie over deze case of wat we voor jouw website kunnen betekenen, neem vrijblijvend contact op met LimoenGroen, 020 - 7371880 of hallo@limoengroen.nl.