SURF

Project

Relevanter voor bezoekers en meer schaalbaar voor SURF.

In SURF werken onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen om het onderwijs en onderzoek beter en flexibeler maken en de kansen van digitalisering ten volle te benutten. Begin april ging surf.nl live met een nieuwe corporate website. Een intensief project waarbij diverse websites werden gecentraliseerd. De informatiestructuur en navigatie werden compleet vernieuwd. 2500 pagina’s werden langs de aangescherpte SURF schrijfwijzer gelegd. Samen met Puurpxl werkten we de UX-strategie en het ontwerp uit en realiseerden we een duurzame omgeving o.b.v. Drupal.

SURF is een coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De verschillende afdelingen binnen SURF, SURF-bureau, SURFnet, SURFmarket en SURFsara ontwikkelen zich steeds meer tot 1 organisatie. De leden vroegen daarom om een eenduidige uitstraling, passend bij de nieuwe merkpositionering.
 Daarnaast wilde SURF een flexibeler omgeving met een hoog frequent releaseplan zodat SURF sneller kan inspelen op  ontwikkelingen en nieuwe wensen.

Aanleiding

Centraal stond de vraag: Hoe maken we de samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen én het innovatieve karakter van SURF  beter zichtbaar? Bezoekers van het oude surf.nl vonden de oude website erg vol. Zij raakten de weg kwijt in de grote hoeveelheid informatie. De indeling was niet altijd helder en de verschillende bezoekersgroepen hadden uiteenlopende informatiewensen: ICT-professionals misten vooral diepgang terwijl uit het onderwijs- en onderzoeksveld klonk dat artikelen te technisch waren.

Data gedreven

SURF hield meerdere onderzoeken onder websitebezoekers om te ontdekken waar zij behoefte aan hadden en wat beter kon. Alle geluiden werden gehoord en op basis daarvan werd een nieuwe online communicatiestrategie geformuleerd.

Daarop stapten wij in. Om te voorkomen dat we de sitestructuur inrichten op aannames en onderbuikgevoel hebben we de uitkomsten gevalideerd met data en aanvullend (gebruikers)onderzoek. Dat vergroot het draagvlak binnen de organisatie, maar biedt ook een stevig fundament om door te ontwikkelen en te optimaliseren. De rol van een daadkrachtige product owner is vanaf dat moment cruciaal want er moeten knopen doorgehakt worden en er zijn lastige beslissingen te nemen. Data en onderzoek helpen bij het maken van strategische keuzes.

Discovery

Samen met SURF vertaalden we doelgroepen naar persona’s en benoemden de belangrijkste bezoekersdoelen en de toptaken. Uit ons onderzoek bleek dat de navigatiestructuur teveel een weergave van de organisatiestructuur was voor bezoekers. Ze konden het antwoord op hun belangrijkste vragen niet vinden en de gebruikte termen op de website waren teveel inside-out, zodat ze niet altijd begrepen werden door bezoekers. Door te kijken naar de data en onderzoeken, kregen we inzicht in de best mogelijke bezoekerservaring en de snelste weg naar antwoord op bezoekersvragen. Daarnaast werd het nu mogelijk om bezoekers te inspireren met andere relevante zaken.

Contentmigratie

De totale content omvatte 2.500 webpagina’s. Alles werd langs de aangescherpte SURF-schrijfwijzer gelegd en de toon werd aangepast. Omdat SURF met publiek geld werkt ontstaat de neiging om het verantwoorden van keuzes boven de kern van de zaak te stellen. Dat is logisch, maar niet altijd prettig voor website bezoekers. Verouderde content werd geschrapt, de rest herschreven of aangevuld met nieuwe inzichten. Het SURF communicatieteam bekeek ook tien satelliet-websites van SURF voor specifieke evenementen en projecten en haalde de relevante inhoud over naar de nieuwe website.

Vraaggestuurde website

De belangrijkste verandering is dat SURF verschillende doelgroepen gerichter gaat aanspreken. Op de nieuwe site vinden zij informatie die relevant is voor hun werkveld. Dat vraagt om verschillende communicatiestijlen. Het resultaat is een vraaggestuurde website, waar bezoekers die SURF al kennen snel hun weg vinden waar bezoekers die SURF niet kennen in één oogopslag zien wat er voor hen te halen is en die beide groepen activeert aan de slag te gaan met de innovatieve mogelijkheden en kennis die SURF biedt.

Voor de nieuwe website en de subsites van SURF werd Drupal ingezet. Als open source content management systeem biedt Drupal veel functionaliteit out-of-the-box. Door gebruik te maken van flexibele bouwstenen, is de basis gelegd voor (kosten)efficiënte doorontwikkeling en werden de SURF websites, duurzame websites. Redacteurs hebben bovendien de beschikking over een bibliotheek met pagina onderdelen wat veel flexibiliteit geeft bij het inrichten van pagina’s en onderdelen van de website. Ook de aansluiting met Mediamission, de eigen video streamingdienst van SURF werd ontwikkeld.

Optimalisatie

Nu de website live staat begint een nieuwe uitdaging om te zorgen dat de website invulling geeft aan online doelstellingen. Het opgestelde meetplan gaat hierbij helpen. SURF heeft een uitgebreide roadmap om ook andere websites en diensten onder te brengen onder de corporate website. Zo staan zowel SURFblog en SURFspace op de nominatie om onder handen te worden genomen. Ook het implementeren van single sign-on voor de SURF clouddiensten SURFconext) staat op de roadmap.

Meer informatie?

Hoe relevant is jullie eigen website? Toe aan een frisse blik? Voor meer informatie over deze case of wat we voor jouw website kunnen betekenen, neem vrijblijvend contact op met LimoenGroen, 020 - 7371880 of hallo@limoengroen.nl