Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers

Project

Online samenbrengen en servicen van leden en achterban.

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers heeft als doel om goede arbeidsvoorwaarden te creëren voor verkeersvliegers en bij te dragen aan de veiligheid in de luchtvaart. Daarnaast worden leden op individueel niveau bijgestaan door de beroepsvereniging. De digitalisering van de laatste jaren
heeft de oude website onoverzichtelijk gemaakt door de grote hoeveel beschikbare informatie. De nieuwe website sluit beter aan op online doelstellingen om de leden te voorzien van relevante informatie die op dat moment gewenst is. Daarnaast is de website gebruiksvriendelijker, zowel voor leden als voor de redactie. Het CMS Drupal werd geupgrade en geïntegreerd met het nieuwe DigiOffice CRM. 

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers behartigt de belangen van ongeveer 5.500
professionele verkeersvliegers in Nederland van onder andere KLM en Transavia.
Belangenbehartiging is een van de grootste taken van de vereniging. Een overzichtelijke
website waarop de leden geïnformeerd kunnen worden en stukken kunnen terugvinden, was een van de belangrijkste doelen van dit project. Samen met PUURPXL gingen we deze uitdaging aan. 

Het ledenportaal is geïntegreerd met nieuwe CRM. Zo kunnen de leden kunnen zich via hun persoonlijke pagina op de website inschrijven voor ledenraadsvergaderingen en door de VNV georganiseerde bijeenkomsten. Het zoeken en vinden van actuele cao-informatie is samen met het vinden van resoluties, moties en protocollen van vergaderingen een belangrijke nieuwe feature op de website geworden. Middels het geïntegreerde forum kunnen leden elkaar bereiken om zodoende standpunten, ervaringen en vragen met elkaar te bespreken. Daarmee vervult Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers een informerende en verbindende rol.

Aanleiding

Leden moesten vaak zoeken naar belangrijke informatie wat de behoefte naar een gedegen usability update vergrootte. Daarnaast geeft de upgrade naar Drupal versie 8 een basis voor de komende jaren om op door te ontwikkelen. Met de implementatie van het CRM DigiOffice was dit de aanleiding voor een vernieuwingsslag. Er was een groeiende behoefte aan een website waar leden en bezoekers gemakkelijk kunnen vinden wat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers doet. En waar leden snel de interactie kunnen opzoeken met de vereniging.

Data driven

Gezamenlijk werden persona’s en toptaken vastgesteld en werden prioriteiten bepaald. De uitkomsten werden vervolgens gevalideerd met data uit analyse en gebruikersonderzoeken. Zo kregen we antwoord op de vraag: Wat vinden de leden echt belangrijk? De belangrijkste toptaak is om te kunnen voorbereiden op de ledenvergadering en het raadplegen van cao-informatie. De nieuwe structuur van de website werd bij gebruikers getest en zo kon de website vraaggestuurd (outside in) ingericht worden.

Drupal

De website en het ledenportaal is gerealiseerd in Drupal 8. De content (onder andere de forum posts, nieuwsberichten, en gebruikers) is geautomatiseerd gemigreerd van de oude naar de nieuwe website. Het filteren en doorzoeken van content is nu een stuk sneller en eenvoudiger.

Het CMS is zo ingericht dat een upgrade naar de nieuwe Drupal 9 versie snel kan worden
uitgevoerd. Door de integratie met DigiOffice krijgen nieuwe leden automatisch via het CRM een account op de website. Het online platform is digitaal toegankelijk ontworpen en ontwikkeld.

Beheer en doorontwikkeling

Performance, veiligheid en stabiliteit worden continu gemonitord en de website wordt
bijgewerkt met (relevante) Drupal updates. Er wordt voorzien in een maandelijkse beheer
rapportage. Ondersteuning wordt verleent via de online backlog waarmee de Product Owner en Webmaster inzicht en controle hebben over wijzigingen en prioriteiten voor de doorontwikkeling. Ook doorontwikkeling zullen we oppakken via Agile sprints. Ad hoc ondersteuning en support aan de website wordt wekelijks in een doorlopende ondersteuning opgepakt. (Door)ontwikkeling vindt plaats via een OTAP omgeving met automatische tests en integratie in ons versiebeheersysteem.

LimoenGroen en PuurPXL

LimoenGroen en PuurPXL realiseren digitale platformen voor diverse brancheorganisaties en ledenverenigingen waaronder Veilig Verkeer Nederland, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Wij vinden dat het internet open moet zijn voor iedereen. Alles wat wij maken moet makkelijk en aangenaam zijn. Dat doen wij uitsluitend met inzichten van mensen en data, niet omdat onze klanten dat willen. We halen alles uit elke euro, nu en als het staat. Daarmee kunnen we meer doen voor je doelstellingen.

Meer informatie?

Staat jouw brancheorganisatie of vereniging voor de uitdaging om een breder publiek aan te spreken en nieuwe leden aan te trekken? Zoek je een no-nonsense bureau dat keuzes maakt op basis van echte inzichten? We vertellen je graag over ons werk voor de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers en vergelijkbare opdrachtgevers. Voor meer informatie over deze case of wat we voor jouw website kunnen betekenen, neem vrijblijvend contact op met LimoenGroen, 020 - 7371880 of hallo@limoengroen.nl