Online assistent helpt de overheid met digitale toegankelijkheid

Nieuws
Publicatiedatum:

Een uniforme toegankelijkheidsverklaring opstellen met behulp van nieuwe digitale invulassistent

Ieder mens heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Daartoe behoren natuurlijk de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden ook bij en is het daarom belangrijk dat de digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Overheidsorganisaties moeten kunnen aantonen dat zij hieraan invulling geven. Toegankelijkheidsverklaring.nl gaat de overheid hierbij helpen. 

In opdracht van Logius heeft LimoenGroen onlangs de betaversie Invulassistent Digitale Toegankelijkheidsverklaring voor overheidswebsites gelanceerd. In een aantal stappen worden overheidsorganisaties geholpen met het opstellen van een uniforme toegankelijkheidsverklaring. Deze verklaring is nodig om aan te tonen in hoeverre websites en apps voldoen aan de standaard WCAG 2.1 en welke maatregelen de betreffende organisatie treft  om digitale toegankelijkheid te borgen. Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken wijst alle overheidsorganisaties in Nederland op de noodzaak van digitale toegankelijkheid en de nieuwe invulassistent. 

Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring

Voor het gebruik zijn een inlognaam en een wachtwoord nodig, die via info@digitoegankelijk.nl kan worden aangevraagd. Na inloggen verschijnt het overzicht ‘Mijn verklaringen’. Daar kunnen nieuwe verklaringen worden toegevoegd en bestaande worden aangepast, gedupliceerd of in HTML-formaat worden gedownload. Het resultaat is een digitale verklaring die de aanvrager direct kan downloaden en vervolgens kan publiceren op de desbetreffende website.

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot overheidsinformatie. In 2016 heeft de EU om die reden de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties opgesteld. De Europese richtlijn is in Nederland omgezet in een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) en heeft de naam Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid gekregen.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid verplicht overheidsorganisaties per digitaal kanaal een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Hiervoor geldt een gefaseerde toepassing:

  • Nieuwe websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten uiterlijk op 23 september 2019 een verklaring bevatten. 

  • Bestaande websites gepubliceerd vóór 23 september 2018 moeten een jaar later aan de wettelijke verplichting voldoen. 

  • En mobiele applicaties moeten uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.

De website is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen LimoenGroen en Product Owners Raph de Rooij en Jeroen Hulscher van Logius. Raph de Rooij is een pionier op het gebied van digitale toegankelijkheid en houdt zich hier al bijna 20 jaar mee bezig. Raph werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als senior beleidsmedewerker en is direct betrokken bij het Besluit digitale toegankelijkheid. De website is hier te vinden.

Toegankelijkheid bij LimoenGroen

Bij LimoenGroen is het toegankelijk ontwikkelen van websites een van de kernwaarden. Al onze ontwikkelaars hebben de training Webtoegankelijkheid gevolgd bij Stichting Accessibility, hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van digitale toegankelijkheid. In die training zijn uitgebreid de WCAG 2.1. richtlijnen behandeld, evenals WAI-ARIA en diverse testing tools. Samen met het Oogfonds gingen we Blind voor 1 Dag en maakten we deel uit van de expertgroep e-Accessibility onder leiding van Thuiswinkel.org 

Meer weten over digitale toegankelijkheid en het toegankelijk ontwikkelen van een Drupal website? Stuur een bericht naar hallo@limoengroen.nl of bel met 020 737 1880 en we praten je graag vrijblijvend bij!